Πολιτική Απορρήτου

Το «Ξενοδοχείο ATRION» προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο και φιλόξενο, φροντίζοντας για την ασφαλή και άνετη διαμονή τους, με σκοπό να τους εξασφαλίσει μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας αποτελεί κύριο μέλημά μας και γι αυτό το λόγο λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχουμε διαβεβαιώσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών, εφαρμόζοντας τις κείμενες διαταράξεις που διέπουν την παροχή των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική, η οποία αποσκοπεί να σας ενημερώσει με πληρότητα και διαφάνεια για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης τους, καθώς και τους τυχόν αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζονται.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATRION» είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 679/2016.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Σύμφωνα με τον οικείο νομοθετικό ορισμό ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου). Επιπλέον ως «ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα» ορίζονται συγκεκριμένα όσα αφορούν την υγεία, φυλετική, εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε με κάθε τρόπο, όπως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας www.atrionhotel.gr, των επιγραμμικών (online) δραστηριοτήτων μας και εφαρμογών λ.χ κατά τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας ή μέσω τρίτων, περιλαμβανομένων των ιστοσελίδων αυτών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε (όπως λ.χ τουριστικών πρακτορείων), είτε αφορούν το σύστημα κρατήσεων τηλεφωνικά, μέσω fax ή αυτοπρόσωπης «walk in» εγγραφής σας, καθώς και την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης με την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας προς εσάς καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο Ξενοδοχείο ATRION. Η χρήση από εσάς των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται την αναγκαία συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε νομίμως και στο βαθμό που είναι απαραίτητο τα εξής κατάλληλα και αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω:

 1. Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητάς σας (όπως το ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ημερομ. γέννησης κ.οκ.).
 2. Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, σε συνδυασμό με τον αριθμό δωματίου.
 3. Οικονομικά στοιχεία (όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ) και στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email) τα οποία δηλώνετε στην φόρμα κράτησης.
 4. Ενδεχομένως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως αλλεργίες, διατροφικές ανάγκες, δεδομένα υγείας, την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία μας διαβιβάζετε αυτοβούλως κατόπιν δηλώσεώς σας και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, για την ασφαλή, άνετη διαμονή και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.
 5. Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα: π.χ., δωμάτια με θέα, δωμάτιο μη-καπνιστών, σκοπός ταξιδιού (επαγγελματικός ή αναψυχή).
 6. Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, email, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.
 7. Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.).
 8. Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.
 9. Πληροφορίες που καταχωρούνται για την παραγγελία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας κατά την εξυπηρέτηση σας εντός και εκτός του ξενοδοχείου (λ.χ. μεταφορά, συμμετοχή σε δραστηριότητες, καταναλώσεις, αγορές προϊόντων εντός του ξενοδοχείου).

Επίσης, κατά την είσοδο στον ιστότοπο www.atrionhotel.gr ενδέχεται να καταγραφούν προσωποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή/και συναφείς πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του δικτυακού τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου, ενώ τα δεδομένα αυτά (web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών παρά μόνο όσες μας παρέχονται μόνο από τον κηδεμόνα αυτών.

Σκοποί συλλογής των δεδομένων

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τη συναλλακτική μας σχέση, σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα μας και για να βελτιώσουμε την εμπειρία φιλοξενίας σας μέσω της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας συλλέγουμε τα απολύτως αναγκαία μόνο προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 1. Την διαχείριση του συστήματος κρατήσεων δωματίων (όπως, τήρηση προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία εγγράφων και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθ’ όλη την διαμονή σας στο Ξενοδοχείο ATRION.
 2. Για σκοπούς τιμολόγησης των υπηρεσιών.
 3. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 4. Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, προώθησης των υπηρεσιών μας, διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών.
 5. Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας.
 6. Για την τήρηση νομικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από την τουριστική, φορολογική, λογιστική και διοικητική νομοθεσία.

Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Ξενοδοχείο ATRION διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε έγγραφη ή/και ηλεκτρονική μορφή μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε.

Για το λόγο αυτό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης λ.χ. για την εκπλήρωση φορολογικής υποχρέωσης ή μετά από τη λήξη αυτής για τη συμπλήρωση λ.χ. του νομίμου χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά δεδομένα σας

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, η οποία περιορίζεται εντός του Ξενοδοχείου, ενώ διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται σε συνεργάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της τήρησης της εμπιστευτικότητας για την προστασία αυτών στο πλαίσιο των συμβατικών μας δεσμεύσεων, της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και με δικαίωμα ελέγχου επ’ αυτών. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα συγκεκριμένα, στα αρμόδια τμήματα του Ξενοδοχείου ATRION, σε αξιόπιστους συνεργάτες μας φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ακόμη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε Εποπτικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ή σε περίπτωση εταιρικής αναδιοργάνωσης με οποιοδήποτε τρόπο ενδέχεται να μοιραστούμε αυτά με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά.

Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας

Το Ξενοδοχείο ATRION φροντίζει ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σας, τα οποία προβλέπονται και ρυθμίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης, τυχόν αποδέκτες.
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι ακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας, εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι απαραίτητη, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομίμων λόγων για τη διατήρησή τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εωσότου επαληθευθούν ο λόγοι συνέχισης της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στις οριζόμενες από το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιπτώσεις, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το Ξενοδοχείο ATRION θα τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας. Προκειμένου να τα ασκήσετε, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να στείλετε χωρίς κόστος αίτηση/επιστολή ή να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία: info@atrionhotel.gr, τηλ.: +30 23510 82300. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε εντός τριάντα (30) ημερών στο σχετικό αίτημά σας, ώστε να το ικανοποιήσουμε ή να σας αιτιολογήσουμε τους νομικούς λόγους που δεν μας το επιτρέπουν.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ενδέχεται να συνεπάγεται τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς δεν θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε παράπονο ή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, fax 210 6475628, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 679/2016, δύναται να ενημερώνεται ανά διαστήματα κατά την ελεύθερη κρίση του Ξενοδοχείου ATRION.